J alarm Praha - univerzální časovač
J-alarm     Praha     T: 602 316 029
autíčko neztratím se
dum   zpět na hlavní stránku
Univerzální časovač 019u

Univerzální časovač LAS 019u

volitelná polarita vstupu

zabudované výstupní RELÉ pro proudy do 1,5A

plynule nastavitelný čas 2 až 50 sec (trimrem)

zcela zanedbatelná vlastní spotřeba


Použití:
Dovření všech oken vozu továrním modulem pomocí krátkého impulsu z autoalarmu nebo dálkového ovládání.
Prodloužení napájení spínačů el. oken - ještě např. 30 sec. po vypnutí zapalování bude možné dovřít el. okna.
Prodloužení osvitu interiéru vozidla po zavření dveří.
Funkce COMING HOME - LEAVING HOME pro vyšší komfort a bezpečnost se po uzamčení (i odemčení) vozu dálkovým ovladačem rozsvítí na nastavený čas (např. 40 sec) potkávací světla nebo přední světla do mlhy.
Pro další aplikace. Pozn.: Pro spínání vyšších proudů je nutné použít externí relé.


Nastavení polarity vstupu:
Z výroby je modul nastaven tak, aby vstup (in) reagoval na záporný impuls (spojení s kostrou).
Pokud budeme vyžadovat spouštění kladným impulsem, pak přepájíme propojku vstupu tak, aby byla spojena prostřední ploška s ploškou „+“.


Nastavení výstupu (volba funkce kontaktů relé RE):
Z výroby jsou výstupní kontakty relé RE nastaveny jako spínací. Pro změnu na rozpínací (v klidu sepnuty) přepájíme propojku výstupu tak, aby byla spojena prostřední ploška s ploškou NC.
prodlužovač impulsu
Nastavení času T:
Časový interval je plynule nastavitelný trimrem (vlevo cca 2 sec., vpravo cca 50 sec.)
prodlužovač impulzu
Základní technické údaje:
Rozsah napájecího napětí: 8,5 - 16 V
Proudový odběr v klidovém stavu: 0,0002 mA
Proudový odběr při sepnutém relé RE: 11 mA / 12 V
Zatížitelnost spínacích kontaktů relé RE: max. 1,5 A


Prohlášení o shodnosti výrobku:
Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR - ATEST 8 SD 2257


Postup připojení vodičů:
Černý: kostra vozidla - připojíme na originální ukostřovací bod vozidla.
2x Šedý: výstupní kontakty relé RE. Při potřebě spínat zátěž, kterou bude protékat proud vyšší než 1,5A
        je nutné použít externí výkonové relé.
Modrý: vstup.
Červený: napájení - připojíme na plus baterie, vhodný vodič nalezneme např. poblíž pojistkové skříňky.
Funkce modulu LAS 019 univ. časovač – možnosti: Pozn. Na následujících obrázcích budeme uvažovat kladné polarity impulsů. T: námi nastavený čas (2-50 sec.) out: doba sepnutí RE
zpožďovač

a) krátký impuls (min 0,2 s) na vstupu – RE sepne od okamžiku tohoto pulsu až do konce doby T … nejpoužívanější aplikace, např. prodloužení času pro aktivaci dojezdů el. oken, fce COMING HOME …

b) aktivace vstupu in trvá delší časový interval (sec, min, hod.) – RE sepne začátkem tohoto intervalu a rozepne za dobu T po skončení intervalu (Tout = Tin + T) … například prodloužení osvitu interiéru vozidla po zavření dveří, či prodloužení napájení spínačů el. oken po vypnutí zapalování …

c) pokud pro určitou aplikaci budeme vyžadovat, aby modul reagoval pouze na počátek úrovně na vstupu – časového intervalu (náběžnou hranu impulsu), pak na vstup modulu zařadíme tento paralelní článek:
paralelní článekPříklady zapojení:
ovládání centrálního zamykání

Toto zapojení proudově oddělí výstup alarmu (dálkového ovládání) od centrálního zamykání, díky vestavěným relé v 019u
i proudově posílí, změní polaritu ovládacích pulsů (neg na pos), libovolně prodlouží délku ovládacích impulsů pro tovární jednotku centrálního zamykání. Jedná se o příklad, pro konkrétní aplikaci zapojte dle potřeby.
dojezd oken

Při zamčení dálkovým ovladačem dojedou i okna. Pokud zapojujete na tovární dálkové ovládání pak připojte modrý
na zamykací vodič motoru centrálního zamykání a upravte polaritu vstupu.
blokace motoru s časovačem.jpg

Blokace startu s časovačem - po stisku tajného tlačítka (továrního ovládacího prvku, přiložení magnetu atd) máme např 40 sec na nastartování. U vozidel, která mají tovární relé startéru (proud z klíčku do 1,5A) není nutné autorelé, blokaci můžeme zapojit přímo na 2 šedé vodiče z LAS 019u.
coming home.jpg

Po stisku tlačítka se na nastavený čas rozsvítí potkávací světlomety. Pokud modrý vodič připojíme na zamykací vodič motoru centrálního zamykání pak se světla rozsvítí po každém zamčení (COMING HOME). Pokud modrý vodič připojíme na zamykací i odemykací vodič motoru centrálního zamykání (nutno oddělovací diody) pak se světla rozsvítí po každém zamčení i odemčení (COMING HOME - LEAVING HOME).
jednoduchý autoalarm

Jednoduchý autoalarm: Po jízdě zapneme skrytý vypínač. Poplach (doporučujeme nastavit 30 sec) bude spuštěn při změně polohy vozu (zvedání, odtah ...). Kvalitní náklonová čidla nereagují na jednotlivá zhoupnutí - poryvy větru, ale poznají i pomalé zvedání.
osvětlení interiéru

Po zavření dveří zůstane stropní lampička svítit na námi nastavený čas. Zapojení je vhodné pro starší vozy, které tuto funkci nemají z továrny, nebo pokud nám nevyhovuje příliš krátký čas továrního časovače.
elektrická okna

Po vypnutí motoru není již možné ovládat el okna. Je nutné znovu otočit klíček (a tím i zatěžovat autobaterii).
S tímto zapojením je možné dovřít okna ještě do 50 sec po vypnutí motoru.

ford focus
Další využití časovače 019u z praxe:

Prodloužení impulsu pro aktivaci pageru (na 10sec). Pokud by zloděj otevřel dveře a zase rychle zavřel - byl by čas pro vyslání poplachové zprávy nedostatečný. Montáž pageru byla bez alarmu, vstup pageru přímo na dveře, kapotu, kufr.

Náhrada továrního (drahého) žhavícího modulu. Po otočení klíčku se spustí pevný 20 sec interval pro žhavení.
Časovač 019u spíná RELÉ 80A, které přímo napájí 4 žhavící svíčky.

Zpožděné vypnutí rádia. Rádio se samo vypne až za 50 sec po vypnutí motoru.
Zákazník tak poslouchal hudbu ještě během opouštění vozu.dum   zpět na hlavní stránku             dum   nahoru             dum   Jweb.cz            
vin
J alarm Praha - univerzální časovač