J alarm Praha - Info - Krádeže aut v Evropě 2006
J-alarm     Praha     T: 602 316 029
autíčko neztratím se
dum   zpět na hlavní stránku
J-alarm Praha - Info

Krádeže aut v Evropě 2006


- zdroj DEKRA 05 2006

V celé Evropě je každý rok odcizeno téměř tolik vozidel, kolik jich je v České republice registrováno. V absolutním měřítku se ročně nejvíce vozidel odcizí ve Velké Británii ( téměř 580 000 vozidel ), Itálii ( přibližně 330 000 vozidel ) a Francii ( asi 320 000 vozidel ) atd. Počet odcizených vozidel se v České republice v posledních letech pohybuje v rozmezí 27 500 až 29 500 vozidel ročně.

Ovšem pro posouzení nakolik je práce policie při nalézání odcizených vozidel úspěšná, je rozhodující, kolik odcizených vozidel je navráceno původním majitelům. Zcela bezkonkurenční i v celoevropských podmínkách jsou severské země ( Švédsko, Finsko, Norsko ), kde je nalezeno kolem 90 % odcizených vozidel. V České republice je v posledních letech nalezeno pouze přibližně 17 až 20 % odcizených vozidel, přičemž procento nalezených vozidel rok od roku klesá. I ve srovnání s okolními zeměmi vychází situace v České republice velmi nepříznivě. Např. ve Spolkové republice Německo je nalezeno kolem 55 % odcizených vozidel, v Rakousku téměř 60 % a v Polsku více jak 65 % vozidel. Situace v České republice je ze sledovaných evropských zemí nejhorší.

Minimální požadavky na doložení dokladu o oprávněném nabytí vozidla umožňují snadnou opětovnou registraci kdekoli odcizeného vozidla na nového držitele. Vzhledem k výše uvedeným nepříznivým výsledkům nelze zejména v České republice vyloučit zakoupení odcizeného vozidla.

Ne každý nový majitel ojetého vozidla si před koupí prověří původ kupovaného vozidla. Problémy, které mohou nastat při přejezdu občana České republiky s “problémovým” vozidlem přes hranice např. do Spolkové republiky Německo, si každý jistě dovede představit. Ve většině případů dochází i k definitivnímu odebrání tohoto vozidla, ke ztrátě finančních prostředků, vložených do nákupu vozidla a následně i ke vzniku právních problémů. Seriózní prodejce ojetého vozidla zcela nepochybně umožní zjistit požadované identifikační údaje z Technického průkazu vozidla či Osvědčení o technickém průkazu a jejich přesnost a správnost ověřit i na vozidle. Pokud se prodejce vozidla prověření původu vozidla brání, je to jistě závažný signál, na jehož základě by si měl kupující celou záležitost znovu pečlivě rozmyslet.


dum   zpět na hlavní stránku             dum   nahoru             dum   Jweb.cz            
vin
J alarm Praha - Info - Krádeže aut v Evropě 2006