J alarm Praha - dálkový start motoru MDS
J-alarm     Praha     T: 602 316 029
autíčko neztratím se
dum   zpět na hlavní stránku
Modul dálkového startu MDS

dálkovy start

prohřejete vůz, odmrazíte okna, při zanedbatelné spotřebě paliva

lze připojit k libovolnému dálkovému ovládání či startovat mobilem (+GSM modul)

rezervační režim - dálkový start je možný jen při zařazeném neutrálu

ochrana proti odjetí cizí osobou (motor se okamžitě zastaví)

vestavěna 3 výkonová RELÉ (vhodný i pro staré vozy - větší proudy od spínací skříňky)


Použití:
MDS nastartuje motor u vozidel s manuální i automatickou převodovkou, benzín i diesel.
V zimě prohřejete motor, interiér, odmrazíte okna, dobijete autobaterii.
V letních vedrech ochladíte interiér.

Obsluha:
Před odchodem z vozu nastavíme rezervační režim (dále jen RR) a to takto:
Motor běží. Vozidlo je zajištěno proti pohybu. Zabržděno ruční brzdou. Vyřazeno. Už se nedotýkáme pedálů.
Krátce stiskneme tlačítko RR. Vyjmeme klíčky (motor běží dál ještě 30 sec).
Opustíme vůz, zavřeme dveře (do 30 sec), zamkneme, zapnem alarm atd.
Nastavený RR signalizuje svit zelené diody.
RR (a tím i možnost dálkového startu) bude okamžitě ukončen: otevřením dveří, kapoty, sešlápnutím brzdového pedálu.

Před jízdou si včas dálkově nastarujte. (Pokud nebudete chtít, tak otevřením vozu se RR zruší).
Motor poběží cca 20 minut. (Pokud přijdete dřív, otevřením vozu se motor okamžitě zastaví, RR je zrušen).

Pokud jste vůz během i po době běhu motoru neotevřeli pak je RR je stále nastaven, dálkový start můžete v případě potřeby opakovat (ve velkých mrazech déle nejezdíte a jen si chcete občas dobít baterii a prohřát motor včetně náplní - chladící směs, olej ...).
Funkce dálkového startu:
Je nastavený RR.
Stisknete dálké ovládání (nebo prozvoníte GSM modul co ovládá dálkový start).
Po přijetí požadavku na dálkový start modul MDS zapne zapalování.
Počká 5 sec (u dieselových motorů probíhá žhavení - možné prodloužit pro staré diesely).
Začne startovat (max doba startování je omezena na 5 sec).
Okamžitě po náběhu dobíjení (motor je v chodu) ukončí startování.
Doba běhu motoru bude cca 20 min (RR zůstává nastaven, ruší ho až otevření dveří, kapoty, stlačení brzd. pedálu).

Základní technické údaje:
Rozsah napájecího napětí: 8,5 - 16V DC
Proudový odběr v klidovém stavu: 3,2mA
Zatížitelnost ovládacích výstupů: max 150mA
Rozsah provozních teplot: -25 °C až +80 °C


Obsah balení:
modul dálkového startu MDS
10-ti pólový konektor s kabeláží včetně instalované zelené LED diody a tlačítka nastavení RR
4 ks silové kabely + 4 ks objímka plochá izolovaná (pro malé proudy můžete použít vodiče s menším průřezem)
pojistka modulu 1A včetně pojistkového pouzdra s krytem
pojistka startu 30A, včetně konektorů
1 ks samolepka se základními pokyny k obsluze v českém jazyce
návod v českém jazyce
Schéma modulu dálkového startu MDS:
15 FASTON ke klíčku, na vodič kde je napětí v poloze zapalování, tedy i během startu
50 FASTON ke klíčku, na vodič kde je napětí při startu
+12V modul kladný pól napájení, jistit u zdroje pojistkou 1A (odtud můžete napájet pomocné obvody, BYPASS atd)
GND BYPASS ukostřen po dobu startu a běhu motoru (zde můžete připojit minus pól BYPASS modulu)
GND RR ON zde je připojena zelená LED dioda signalizující nastavený RR
GND RR OFF můžete využít pro napájení spotřebičů, které nesmí být v činnosti při nastaveném RR, max 150mA
nastavení RR zde je připojeno tlačítko RR, druhý vodič od tlačítka připojte na ruční brzdu
ALT při běžícím motoru zde musí být napětí, připojte na vedení od alternátoru (můžete použít i modul otáček ...)
spuštění DS zde připojte neg výstup dálkového ovládání, GSM modulu
brzd. pedál připojte na vodič od brzdového pedálu - při stlačení pedálu se na něm musí objevit napětí
DV+KAP na tomto vodiči musí být kostra, pokud je otevřena kapota, dveře
GND připojte na kvalitní kostřící bod vozidla
+12V FASTON ke klíčku, na vodič stálého napětí, jistit pojistkou startu
ACC FASTON ke klíčku, na vodič, který napájí příslušenství (ventilátory topení ...), označován také "svorka X"
Všechny výstupy v malém 10-pin konektoru spínají na kostru - max zátěž 1 výstupu je 150mA!

Nepoužité vodiče zkraťte a zaizolujte.

Max proud z výstupů FASTON je 20A, provedení spojů s ohledem na přechodový odpor - lisované, krimpované!
BYPASS:
BYPASS modul BYPASS modul

během dálkového startu deaktivuje tovární imobilizér

nutný pro všechny vozy od roku výroby 1997 (pokud u nich není tovární IMO vyřazen)

dovnitř se vloží klíč (úmyslně poškozený) nebo jen samotný čip tov. IMO

během dálkového startu se kód z čipu tov. IMO přenese na cívku, která je okolo spínací skříňky

tato deaktivace tov. IMO trvá jen během dálkového startu (tovární IMO je plně funkční)
BYPASS modul                     1 ks: 300 Kč             SMS objednávka ... BP
Doplňující informace pro instalaci dálkového startu:

Pokud je ve voze dodatečná blokace motoru (tajný vypínač, alarm ...) pak vodiče spouštějící dálkový start připojte až za tuto blokaci ("směrem k motoru").

Před montáží MDS vyzkoušejte funkci BYPASSu a nastartování pomocí vodičů 15 a 50, též vyzkoušejte funkci vodiče ACC - musí pracovat topení, klimatizace.

+ BYPASS modulu připojte na +12V modul, - BYPASS modulu na GND BYPASS.

Pokud je ve voze doinstalovaný alarm, který hlídá pokus o start, pak během dálkového startu zajistěte odpojení vodiče alarmu ke klíčku, například pomocí dvojitého RELÉ M4-12V. Cívka RELÉ se zapojí na +12V modul a na GND BYPASS nebo GND RR ON. Druhou polovinu tohoto RELÉ můžete odpojit otřesové čidlo.
Upozornění:

Neinstalujte modul dálkového startu MDS do vozů s odnímatelnou střechou.

Nenastavujte RR - rezervační režim v uzavřeném prostoru (garáž, ...).

Nenastavujte RR při nefunkčním spínači kapoty ,dveří - otevřením musí být RR i běh motoru okamžitě ukončen.

Při nastaveném RR nesmí být nikdo (ani zvíře) přítomen uvnitř vozidla.

Při nastaveném RR musí být vozidlo uzavřeno včetně oken a zajištěno proti pohybu.
Překážky, které znemožňují montáž MDS, nebo ji činí obtížnou:

Vůz má tovární alarm.

Vůz nemá klasickou spínací skříňku.

Tovární imobilizér nefunguje na principu snímání kódu z čipu v klíčku vozu cívkou okolo spínací skříňky.
dum   zpět na hlavní stránku             dum   nahoru             dum   Jweb.cz            
vin
J alarm Praha - dálkový start motoru MDS