J alarm Praha - Info - Budeme svítit?
J-alarm     Praha     T: 602 316 029
autíčko neztratím se
dum   zpět na hlavní stránku
J-alarm Praha - Info

Budeme svítit?


Zdroj Autoklub ČR 03 2002

Světla vozidel nejsou jenom k tomu, aby řidič viděl na cestu. Rozsvícená světla zvýrazňují přítomnost vozidla v provozu, zajišťují včasné rozpoznání vozidla ostatními účastníky silničního provozu. Vozidlo s rozsvícenými světly je lépe vidět. Proto v období letního času za nesnížené viditelnosti nebudou svítit jen řidiči neznalí, nezkušení, prostě amatéři v tom horším slova smyslu, a naopak - skutečně dobří řidiči jezdí s rozsvícenými světly po celý rok.

když jedu - tak svítím

Svícení vozidel v praxi
Výsledky výzkumu i zkušenosti řady evropských států potvrzují, že osvětlení motorových vozidel i ve dne za nesnížené viditelnosti je pro bezpečnost silničního provozu přínosem. Svítit by se mělo při každé jízdě, i ve dne za nesnížené viditelnosti, po celý rok.
- neosvětlené vozidlo v řadě aut s rozsvícenými světly je prakticky neviditelné,
- svítí-li slunce na zadní sklo, řidič nevidí, že se k němu zezadu blíží jiné vozidlo (je-li neosvětlené) a že ho třeba hodlá předjet,
- vozidla tmavá nebo nevýrazných barev (zejména když jsou zaprášená nebo zablácená) jsou na silnicích špatně viditelná (nejsou rozeznatelná z větší vzdálenosti).
Celoroční svícení i za nesnížené viditelnosti pomáhá eliminovat tuto jejich nežádoucí nenápadnost v provozu.

MOTOROVÁ VOZIDLA BY MĚLA SVÍTIT PŘI KAŽDÉ JÍZDĚ, CELOROČNĚ I VE DNE ZA NESNÍŽENÉ VIDITELNOSTI.

KAŽDÝ ŘIDIČ BY SI MĚL UVĚDOMIT, ŽE ROZSVÍCENÁ SVĚTLA JSOU PŘÍNOSEM PRO JEHO VLASTNÍ BEZPEČNOST, A ŽE SVÍCENÍM SOUČASNĚ CHRÁNÍ I OSTATNÍ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU.

VŠICHNI ŘIDIČI BY SI MĚLI ZVYKNOUT ZCELA AUTOMATICKY PŘED JAKOUKOLIV JÍZDOU ZAPNOUT PÁSY A ROZSVÍTIT SVĚTLA, AŤ UŽ JE TO POVINNÉ NEBO NE.

Václav Špička Autoklub ČR

pozn: Firma J-alarm instaluje motoristům modul automatického rozsvěcení světel již od roku 2001.
 
 


dum   zpět na hlavní stránku             dum   nahoru             dum   Jweb.cz            
vin
J alarm Praha - Info - Budeme svítit?